Nowy system wsparcia oparty na systemie aukcyjnym, uproszczenie procedur koncesyjnych, możliwość produkcji energii z OZE to główne założenia ustawy o odnawialnych źródłach energii.