Klienci indywidualni

Celem programu Prosument jest wspieranie rozporoszonych źródeł energii w tym instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych oraz pomp ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot. Program promuje nowe technologie OZE oraz podstawy prosumenckie a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku) dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do 2020 r.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

 

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.)
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem to 15 lat
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:

 • dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków:
  • pożyczki wraz z dotacjami dla JST
  • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do JST
  • nabór wniosków od JST w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW
  • kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł
 • za pośrednictwem banków:
  • środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami
  • nabór  wniosków  od  osób  fizycznych,  wspólnot i spółdzielni  mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki
 • za pośrednictwem WFOŚiGW:
  • środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami
  • nabór wniosków od osób fizycznych,  wspólnot  i  spółdzielni  mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 400 mln zł, w tym:

 • 100 mln zł dla JST
 • 200 mln zł poprzez banki
 • 100 mln zł poprzez WFOŚiGW

Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.

Wszystkim osobom, które chcą poznać korzyści płynące z użytkowania elektrowni słonecznej, elektrowni wiatrowej, pompy ciepła, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, ogrzewania na podczerwień lub oświetlenia LED, proponujemy skorzystanie z darmowej formy wyceny, jeszcze przed wybraniem konkretnego rozwiązania.